Các lệnh trong PLC S7 300 phổ biến: Tìm hiểu cấu trúc và ứng dụng

Các lệnh trong PLC S7 300 gồm những lệnh phổ biến nào? PLC S7 300 là một trong những hệ thống điều khiển lập trình phổ biến và mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp tự động hóa. Các lệnh trong PLC S7-300 đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển quy trình này cũng như thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác nhau. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ khám phá các lệnh quan trọng nhất trong PLC S7-300 và cách áp dụng chúng vào ứng dụng thực tế.

1. Cấu trúc của PLC S7 300

PLC S7-300 là một hệ thống điều khiển logic lập trình có cấu trúc chặt chẽ và bao gồm các thành phần cơ bản sau:

1.1. CPU (Central Processing Unit):

Đây là trung tâm điều khiển của PLC S7-300. CPU là nơi thực hiện các phép tính, quản lý lưu trữ và thực thi chương trình điều khiển. Nó là trí não của hệ thống và có khả năng kết nối với các module I/O và các module chức năng khác.

Xem thêm: Bảng giá PLC S7-300

1.2. Module I/O (Input/Output):

Các module I/O chịu trách nhiệm giao tiếp với các tín hiệu đầu vào và đầu ra của hệ thống. Các tín hiệu đầu vào bao gồm cảm biến và công tắc, trong khi các tín hiệu đầu ra điều khiển các thiết bị như động cơ, van, đèn và màn hình hiển thị. Module I/O kết nối trực tiếp với các đầu vào và đầu ra của PLC và truyền thông tin giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

Các lệnh trong PLC S7 300
Các lệnh trong PLC S7 300

1.3. Module chức năng:

PLC S7-300 hỗ trợ nhiều module chức năng để mở rộng khả năng của hệ thống. Các module chức năng bao gồm các tính năng như giao tiếp mạng, điều khiển động cơ, quản lý bộ nhớ mở rộng, giao tiếp thông qua giao thức ngoại vi và các chức năng đặc biệt khác. Những module này có thể được gắn vào CPU hoặc các slot cắm module chức năng trên rack của PLC.

Tham khảo thêm giá CPU 315 2DP: 6ES7315-2AH14-0AB0

1.4. Đường truyền:

PLC S7-300 sử dụng các đường truyền để truyền dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống, bao gồm CPU, module I/O và module chức năng. Đường truyền có thể là mạng nội bộ của PLC (như Profibus DP) hoặc các giao thức truyền thông như Ethernet.

1.5. Phần mềm lập trình:

Để lập trình PLC S7-300, người dùng sử dụng phần mềm lập trình Step 7. Step 7 cung cấp môi trường lập trình đồ họa và ngôn ngữ lập trình hỗ trợ như LAD (Ladder Diagram), STL (Statement List), FBD (Function Block Diagram) và SCL (Structured Control Language).

1.6. Nguồn điện:

PLC S7-300 được cấp nguồn từ một nguồn điện DC hoặc AC. Nguồn điện cung cấp năng lượng cho hoạt động của CPU, module I/O và các thiết bị ngoại vi khác trong hệ thống.

2. Các lệnh trong PLC S7 300: Cấu trúc và ứng dụng

Để lập trình PLC S7-300, chúng ta sử dụng một ngôn ngữ lập trình được gọi là LAD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram) hoặc STL (Structured Text Language). Dưới đây là các lệnh trong PLC S7 300 phổ biến nhất:

2.1. Lệnh Rung chuông (TON)

Lệnh Rung chuông (TON – Timer On-Delay) là một trong các lệnh trong PLC S7-300 để thực hiện việc đếm thời gian. Lệnh này xác định một hành động sẽ xảy ra sau một khoảng thời gian nhất định.

Cấu trúc cơ bản của lệnh TON bao gồm hai phần chính: đầu vào và đầu ra. Đầu vào chứa một tín hiệu hoặc một biến số cần đếm thời gian. Đầu ra sẽ được kích hoạt sau khi thời gian đã được đếm đủ.

Lệnh rung chuông trong PLC S7 300
Lệnh rung chuông trong PLC S7 300

Ví dụ, giả sử muốn kích hoạt đèn sau khi đã đếm được 10 giây ta có thể sử dụng lệnh TON như sau: TON A 10s

Trong đó, “A” là đầu vào của lệnh và “10s” là thời gian đếm. Khi PLC nhận được tín hiệu hoặc giá trị của A, nó sẽ bắt đầu đếm thời gian. Sau khi thời gian 10 giây đã trôi qua, đầu ra của lệnh sẽ được kích hoạt.

Lệnh TON cũng được sử dụng để đếm thời gian trong quá trình thực hiện các tác vụ khác. Ví dụ, có thể sử dụng lệnh này để giới hạn thời gian chờ trong quá trình xử lý một tác vụ, đảm bảo rằng quá trình sẽ không kéo dài quá lâu.

Lệnh TON cung cấp linh hoạt, đa dạng với các tùy chọn thời gian đếm. Bên cạnh đếm theo giây (s), có thể sử dụng đơn vị thời gian khác như mili-giây (ms) hoặc phút (min) tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng cụ thể.

>>> Xem thêm: Module PLC S7-300 6ES7321-1BL00-0AA0

2.2. Lệnh Đèn giao thoa (AND)

Lệnh Đèn giao thoa (AND) là một trong các lệnh trong S7 300 quan trọng nhất. Lệnh này được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện đồng thời. Khi tất cả các điều kiện đều đúng, lệnh AND sẽ kích hoạt đầu ra.

Cấu trúc cơ bản của lệnh AND gồm các đầu vào và một đầu ra. Đầu vào thường là các tín hiệu hoặc biến số mà chúng ta muốn kiểm tra. Đầu ra sẽ được kích hoạt nếu tất cả các điều kiện đầu vào đều đúng.

Ví dụ, giả sử chúng ta có hai đầu vào A và B và muốn kích hoạt đầu ra nếu cả hai đều đúng. Chúng ta có thể sử dụng lệnh AND như sau: AND A B

Khi PLC nhận được tín hiệu hoặc giá trị của A và B, nó sẽ kiểm tra xem cả hai đều đúng hay không. Nếu cả A và B đều đúng, đầu ra của lệnh sẽ được kích hoạt.

Lệnh AND được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện hơn hai. Có thể thêm các đầu vào bổ sung để kiểm tra tất cả các điều kiện cần thiết trước khi kích hoạt đầu ra.

Việc sử dụng lệnh AND trong PLC S7-300 rất hữu ích trong việc kiểm soát các quy trình và hệ thống. Ngày nay người ta sử dụng nó để kiểm tra nhiều điều kiện đồng thời, bao gồm các tín hiệu từ cảm biến, giá trị biến số và trạng thái hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng các hành động sẽ chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều đúng, đồng thời tăng tính chính xác và an toàn của hệ thống điều khiển.

>>> Xem thêm: Nguyên lý hoạt động của bộ đếm trong PLC S7 300

2.3. Lệnh Đèn OR (OR)

Các lệnh trong PLC S7 300 không thể thiếu lệnh Đèn OR (OR). Lệnh này được sử dụng để kiểm tra ít nhất một trong các điều kiện. Khi một trong các điều kiện đúng, lệnh OR sẽ kích hoạt đầu ra.

Lệnh đèn OR trong PLC S7 300
Lệnh đèn OR trong PLC S7 300

Cấu trúc cơ bản của lệnh OR gồm các đầu vào và một đầu ra. Đầu vào thường là các tín hiệu hoặc biến số mà chúng ta muốn kiểm tra. Đầu ra sẽ được kích hoạt nếu ít nhất một trong các điều kiện đầu vào đúng.

Ví dụ, giả sử chúng ta có hai đầu vào A và B và muốn kích hoạt đầu ra nếu một trong hai đều đúng. Chúng ta có thể sử dụng lệnh OR như sau: OR A B

Khi PLC nhận được tín hiệu hoặc giá trị của A và B, nó sẽ bắt đầu kiểm tra xem ít nhất một trong hai đều đúng hay không. Nếu một trong hai đều đúng hoặc cả hai đều đúng, đầu ra của lệnh sẽ được kích hoạt. Lệnh OR được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện hơn hai, có thể thêm các đầu vào bổ sung để kiểm tra tất cả những điều kiện cần thiết trước khi kích hoạt đầu ra.

2.4. Lệnh Đèn lưu điện (LATCH)

Các lệnh trong PLC S7 300 bao gồm cả lệnh Đèn Lưu Điện (LATCH). Lệnh này được sử dụng để lưu trữ trạng thái của một đầu vào cho đến khi một điều kiện được thỏa mãn. Nó giúp người dùng xác định một trạng thái sẽ được duy trì ngay cả khi đầu vào đã thay đổi.

Cấu trúc cơ bản của lệnh LATCH gồm đầu vào và đầu ra. Đầu vào là tín hiệu hoặc biến số mà chúng ta muốn lưu trữ trạng thái. Đầu ra là trạng thái đã được lưu trữ.

Ví dụ, giả sử chúng ta có một đầu vào A và muốn lưu trữ trạng thái của A cho đến khi một điều kiện khác được thỏa mãn, có thể sử dụng lệnh LATCH như sau: LATCH A

Khi PLC nhận được tín hiệu hoặc giá trị của A, nó sẽ lưu trữ trạng thái của A. Cho đến khi một điều kiện khác được thỏa mãn, trạng thái của A sẽ được duy trì.

Lệnh LATCH thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu giữ nguyên trạng thái cho đến khi có yêu cầu thay đổi. Ví dụ, trong hệ thống điều khiển, chúng ta có thể sử dụng lệnh này để lưu trữ trạng thái của một đèn khi người dùng bấm nút và giữ cho đèn sáng cho đến khi người dùng bấm nút khác để tắt nó.

Lệnh LATCH còn được sử dụng để kiểm soát sự chuyển đổi trạng thái của các thiết bị hoặc các quy trình trong hệ thống điều khiển. Người dùng có thể xác định được trạng thái của một đầu vào được duy trì cho đến khi có yêu cầu thay đổi, đồng thời tăng tính ổn định và tin cậy của hệ thống.

Xem thêm: PLC S7-300 là gì? Tổng quan các dòng SIMATIC S7-300

Kết luận:

Trong bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về các lệnh trong PLC S7 300, từ cấu trúc cơ bản đến ứng dụng thực tế. Việc hiểu và sử dụng các lệnh này sẽ giúp bạn lập trình PLC hiệu quả đồng thời xây dựng các hệ thống điều khiển tự động tốt hơn trong ngành công nghiệp.

Đại lý Siemens Việt Nam – Công ty Thanh Thiên Phú là đơn vị cung cấp bộ lập trình PLC Siemens chất lượng và uy tín hàng đầu TP HCM. Chúng tôi phân phối đa dạng các loại vật tư tự động hóa Siemens với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 08.12.77.88.99 ngay để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm!

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH THIÊN PHÚ:

Địa chỉ kho: 27/5A Đường Lý Tế Xuyên, Khu phố 4, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện: 20 đường 29 , Khu phố 2 , Phường Cát Lái , Thành phố Thủ Đức , Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0812778899

Website: https://thanhthienphu.vn/

Email: info@thanhthienphu.vn

MST: 0317244887

Xem thêm: Bảng giá PLC Siemens

Bài viết liên quan

PLC S7-300 là gì? Tổng quan các dòng SIMATIC S7-300

PLC S7-300 là gì? Bạn đã tìm hiểu thông tin về dòng PLC S7-300 của [...]

Xem tiếp
So sánh PLC S7 200 và PLC S7 300: Đánh giá ưu nhược điểm

So sánh PLC S7 200 và PLC S7 300 giúp chúng ta hiểu rõ hơn [...]

Xem tiếp
Tài liệu lập trình PLC S7 300: 5 công cụ hữu ích cần nắm vững

Tài liệu lập trình PLC S7 300 là nguồn tài nguyên cần thiết để chúng [...]

Xem tiếp
Phần mềm SIMATIC S7-300: 5 tính năng và ứng dụng nổi bật

Phần mềm SIMATIC S7-300 là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ ngành tự động [...]

Xem tiếp
Tìm hiểu 5 thông số PLC S7 300 quan trọng cùng các tính năng

Thông số PLC S7 300 là một trong những yếu tố quan trọng khi tìm [...]

Xem tiếp

Sản phẩm nổi bật

5,000,000  Xem chi tiết
8,068,000  Xem chi tiết
4,068,000  Xem chi tiết
4,968,000  Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *