Servo INVT

Bạn cần tìm kiếm sản phẩm của mình?

Chọn bộ lọc bên dưới giúp lọc nhanh sản phẩm tìm kiếm

Giá
Dưới 500.000 500.000 - 1.000.0000 1.000.000 - 5.000.0000 5.000.000 - 10.000.0000 10.000.000 - 15.000.0000 Trên 15.000.0000
Điện áp
380VDC48DC243P 400V3P 220V1P/3P220V1P/3P 220V1P 220V
Công suất
64kW55kW45kW35kW30kW25kW18kW15kW11kW7.5kW5.5kW4.4kW0.4kW0.2kW0.1kW37kW22kW3.0kW2.0kW1.5kW1.0kW0.75kW
Dòng định mức
156A123A110A75A60A45A38A30A26A22A18A13A
Định mức dòng vào
9.2A4.6A113A93A76A45.4A31A22.7A15.5A11.3A9.1A6.2A4.1A3.1A2.1A16.5A11.2A7.5A5.6A9.1/3.7A6.8/2.8A3.6/1.5A1.8/0.8A0.9/0.4A6.8A3.6A1.8A0.9A
Định mức dòng ra
15A7.5A134A112A90A66A50A33A25A16A12A8.5A6.5A4.5A3.5A16.5A13A10A7.6A5A3.3A1.8A1.3A2.8A
Đã chọn:

Hiển thị 1–20 của 43 kết quả